• MISJA PRZEDSZKOLA

     

    Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.  

    Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. 

     Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki. 

     

    Promuje dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie, buduje poczucie tożsamości regionalnej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła. 

      

    Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców. 

     

     Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

     

     

    W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIECKO:

     

    - znajduje możliwość indywidualnego rozwoju wrodzonych możliwości twórczych i intelektualnych;

     

    - rozwija aktywność twórczą poprzez różnorodne formy ekspresji;

     

    - zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki zastosowaniu innowacyjnych metod pracy;

     

    - czuje się bezpiecznie w przyjaznej i miłej atmosferze

     

    - jest wprowadzane w świat wartości ogólnoludzkich poprzez wychowanie do wartości.

     

  • Kontakt

   • Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7
   • sekretariat@p2.mikolow.eu
   • +48 32 226 25 59
   • ul. Janasa 7 43-190 Mikołów Poland
  • Logowanie