• Piękna Nasza Polska Cała

     • Cel główny projektu:

      • kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski

       

      Cele szczegółowe projektu:

      • kształtowanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsamości narodowej,

      • dostrzeganie piękna i wartości dorobku polskiej nauki i kultury,

      • poznanie historii, tradycji, architektury, przyrody swojego regionu, dostrzeganie piękna ojczystego miejsca,

      • uwrażliwienie na piękno języka polskiego, zachęcanie do posługiwania się poprawną polszczyzną,

      • przybliżenie sylwetki wybranych bohaterów narodowych

      • budzenie poczucia więzi z najbliższym otoczeniem, okazywanie szacunku członkom rodziny i osobom z bliskiego otoczenia, rozwijanie poczucia empatii wobec innych ludzi, poszanowania dla ludzkich wyborów, kształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeb innych, zachęcanie do niesienia pomocy

      • kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw - znajomości swojej wartości jako człowieka

       

      Grupy realizujące projekt w roku szkolnym 2021/2022

       

      POZIOMKI MISIE         
      KANGURKI PSZCZÓŁKI
      PIRACI TYGRYSKI

       

      PROJEKT JEST ZGODNY Z OBOWIĄZUJĄCĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ I KIERUNKAMI POLITYKI OŚWIATOWEJ MEN.

  • Kontakt

   • Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka, Mikołów, ul. Janasa 7
   • sekretariat@p2.mikolow.eu
   • +48 32 226 25 59
   • ul. Janasa 7 43-190 Mikołów Poland
  • Logowanie